Terug

Organisatiescan

Waar is binnen uw organisatie behoefte aan? Voor welke thema’s is draagvlak? En waar liggen de ambities van uw organisatie? Op deze vragen geven we antwoord door middel van onze Organisatiescan. Aan de hand van de uitkomsten van de Organisatiescan komen we met een voorstel voor gerichte interventies en brengen we daarvan de kosten en baten in kaart.

Om te bepalen welke interventies het meest opleveren voor uw organisatie maken we gebruik van de Kosten-Batentool voor Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI). Deze tool is ontwikkel door TNO in samenwerking met het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI). De tool maakt gebruik van Big Data (actuele referentiegegevens) en uw organisatiegegevens om te berekenen welke productiviteitsverbeteringen en ‘verspillingsreducties’ kunnen worden behaald doormiddel van het investeren in duurzame inzetbaarheid. Daarnaast berekent de KOBA-DI tool welke interventies het meest rendabel zijn voor uw organisatie.

 

 

 

Wij zijn er van overtuigd dat ...

Jouw organisatie succesvoller is met vitale en gedreven medewerkers. Ze zijn gemotiveerd en bevlogen, dat voel je en dat zie je. Dat komt ten goede aan het werkplezier en aan jouw bedrijfsresultaten. Dit is waar wij je als Fervent Actief in kunnen ondersteunen!